Almanya’da Doktor Olarak Çalışmak

Almanya’da doktor olarak çalışmak için genel bilgiler, başvuru süreci ve yeterlilikler.

Almanya’da Doktor olarak çalışmak için asgari B2 seviyesi Almanca, Aprobasyon ve Meslek izni şarttır.

16 eyalette başvuru süreci farklıdır.

(Denklik sınavı gereken ve gerekmeyen, evrak listeleri, dil seviyesi, süreç vb…)

Almanya’da TUS veya benzer sınav yoktur.

(Her Hekim istediği bölümde çalışıp ihtisas yapabilir.)

İhtisas süresinde maaş, çalışma koşulları ve haklar yerli hekimlerin ki gibidir.

Çalışılan hastaneler değiştirebilir, uzmanlık süresine sayılır.

Uzmanlık süreleri 5 sene 6 sene arasında, üst ihtisaslar 1 sene 2 sene arası sürmektedir.

Uzmanlığın ardından Almanya’da Türkiye’deki gibi Zorunlu Hizmet yoktur ve yapılan uzmanlık Türkiye’deki uzmanlığa denktir. 

(Mayıs 2015 kararı ile Türkiye Sağlık bakanlığı bunu açıklamıştır.)

Almanya’daki Hekimlerin Gelirleri yüksek bir yaşam standardı için yeterlidir.